Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı: [Satıcı Firma/Adı] Adres: [Satıcı Adresi] Telefon: [Satıcı Telefon Numarası] E-posta: [Satıcı E-posta Adresi]

Alıcı: [Alıcı Adı Soyadı] Adres: [Alıcı Adresi] Telefon: [Alıcı Telefon Numarası] E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın satın aldığı ve satıcı tarafından satışa sunulan mal/hizmet (aşağıda "Ürün" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

[Ürün veya hizmetin adı, markası, miktarı, modeli gibi temel özellikler]

4. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

Ürün/Hizmetin bedeli, vergiler dahil, şu şekildedir: [Fiyat Bilgisi]. Alıcı, ödemeyi [Ödeme Şekli] ile gerçekleştirecektir. Ödeme tarihleri ve diğer finansal detaylar bu sözleşmenin eki olan fatura ve/veya ödeme planında belirtilmiştir.

5. TESLİMAT VE TESLİMAT MASRAFLARI

Ürün/Hizmet, Alıcı'nın adresine, satıcı tarafından belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. Teslimat masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6. CAYMA HAKKI

Alıcı, ürün/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için [Satıcı İletişim Bilgileri] adresine yazılı bir bildirim gönderilmesi gerekmektedir.

7. İADE KOŞULLARI

Alıcı, cayma hakkını kullandığı takdirde, ürünü kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajında Satıcı'ya iade etmelidir. İade edilen ürünün bedeli, Alıcı'nın tarafından belirtilen ödeme yöntemi ile iade edilecektir.

8. GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI

Ürün/Hizmetle ilgili garanti ve servis koşulları, ürünle birlikte verilen belgelerde veya Satıcı'nın internet sitesinde yer almaktadır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türk Hukuku'na tabidir. Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (veya alternatif olarak belirlenecek başka bir yer) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. SON HÜKÜMLER

Bu sözleşme, tarafların önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir tarafça devredilemez. Taraflar, işbu sözleşmenin hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik ve ekler, yazılı olarak yapılacaktır.

Tarih: [Sözleşmenin Düzenlendiği Tarih]